Skip to content
13-1-min

Drejtimet

Shkolla jonë ofron arsimimin e fëmijëve tuaj në të gjitha nivelet e shkollimit duke filluar nga cikli parafillor deri tek shkolla e mesme e lartë.  Për të regjistruar fëmijën tuaj në shkollën tonë, ju mund të zgjedhni njërin nga këto cikle të shkollimit, varësisht nga mosha e fëmijës tuaj:

Në shkollë e mesme të lartë gjimnazi Horizon School Prishtinë ofron këtë drejtim:

  • Shkenca Natyrore