Skip to content
1 (5)

Mjeku i Shkollës

Shërbimet shëndetësore të shkollës sonë kontribuojnë në qëllimet e sistemit arsimor dhe sistemit të kujdesit shëndetësor duke siguruar referime, duke administruar ilaçe dhe trajtime, duke siguruar ndihmën e parë, duke ofruar këshillim dhe edukim shëndetësor, dhe duke mbështetur studentët për të fituar aftësi të vetë-menaxhimit. Qëllimi i shërbimeve shëndetësore të shkollës sonë është të sigurojnë që të gjithë studentët të jenë të shëndetshëm dhe të gatshëm për të mësuar. Ekipi shëndetësor i shkollës përbëhet nga mjeku i shkollës dhe ndihmësit shëndetësorë që punojnë në partneritet me studentin, prindërit e tij / saj, ofruesit (a) të kujdesit shëndetësor primar të studentit. Shkolla + Shëndeti = Nxënës të suksesshëm

1 (1)1 (1)
1 (2)1 (2)
1 (3)1 (3)
1 (4)1 (4)
1 (5)1 (5)
319513476_150200391105848_7783623455513516099_n319513476_150200391105848_7783623455513516099_n
319408219_150200361105851_6486705859641621129_n319408219_150200361105851_6486705859641621129_n
319363976_150200407772513_1167805820830901363_n319363976_150200407772513_1167805820830901363_n
319190620_150200374439183_1392558691814154619_n319190620_150200374439183_1392558691814154619_n