Skip to content
1 (7)

Ateliea e Artit Figurativ

Atelie-ja e shkollës është ambienti ku nxënësit gjejnë qetësinë shpirtërore, frymëzimin dhe shprehin idetë e tyre për të krijuar. Përveç orës së artit figurativ, nxënësit këtë ambient e shfrytëzojnë edhe për realizimin e projekteve nga lëndët tjera. Kushtet të cilat i ofron atelie-ja u mundëson nxënësve vendosjen e mjeteve dhe materialeve në rafte të ndara sipas klasëve, në mënyrë që nxënësit mos t’i bartin punime në shtëpi, po ashtu hapësira e gjërë na mundëson ekspozimin e punimeve të realizuara, ku çdo herë keni mundësi ta vizitoni mini galerinë tonë. Krijimi i artit u mundëson fëmijëve të punojnë përmes ndjenjave dhe emocioneve, dhe referimi në një vepër të përfunduar të artit ndihmon një fëmijë të flasë për ndjenjat në një mënyrë krejtësisht të re dhe kuptimplote. Arti gjithashtu zhvillon krijimtarinë e një fëmije. Puna me një furçë ose mjet të vogël ndihmon në zhvillimin e aftësive të shkëlqyera motorike tek fëmijët (kontroll të vogël të muskujve). Ndërsa, puna në çarçafë të mëdhenj letre ose në peshqirin ndihmon në zhvillimin e një kontrolli të madh të muskujve (aftësi Bruto Motor). Piktura gjithashtu ndihmon në zhvillimin e koordinimit e syve me duar të fëmijës tuaj. “Prandaj, ne besojmë se arti i secilit fëmijë është i veçantë”.

1 (1)1 (1)
1 (2)1 (2)
1 (3)1 (3)
1 (4)1 (4)
1 (5)1 (5)
1 (6)1 (6)
1 (7)1 (7)
1 (8)1 (8)
1 (9)1 (9)
1 (10)1 (10)
1 (11)1 (11)
1 (12)1 (12)
1 (13)1 (13)
1 (14)1 (14)
BLL_0003 (Copy)BLL_0003 (Copy)
BLL_0008 (Copy)BLL_0008 (Copy)
BLL_0018 (Copy)BLL_0018 (Copy)
BLL_9965 (Copy)BLL_9965 (Copy)
BLL_9970 (Copy)BLL_9970 (Copy)
BLL_9971 (Copy)BLL_9971 (Copy)
BLL_9973 (Copy)BLL_9973 (Copy)
BLL_9976 (Copy)BLL_9976 (Copy)
BLL_9979 (Copy)BLL_9979 (Copy)
BLL_9981 (Copy)BLL_9981 (Copy)