Skip to content
13-1-min

Pse Horizon School?

Ju faleminderit që po interesoheni për shkollën tonë. Që ta mësoni se përse duhet të zgjedhni Horizon School, njësia në Lipjan, për shkollimin e fëmjëve tuaj, ju ftojmë të na vizitoni në objektin e shkollës dhe të shihni nga afër kushtet që ofron shkolla jonë, si në aspektin e ambienteve të këndshme ashtu edhe aspektin e mirëpritjes nga një stafi i mrekullueshëm të cilët janë të përgatitur dhe e kryejnë punën e tyre me shumë përkushtim dhe dashuri.

Përkrahja dhe interesimi i gjithë stafit për nxënësit e bënë këtë vatër të dijes një institucion me norma evropiane sepse secili nxënës që është pjesë e jona është i vlefshëm. Krahas krijimit të një ambienti të afërt e të dashur për nxënësit tanë, qëllimi ynë kryesorë është t’i aftësojmë ata që të përgatiten për një të ardhme të ndritshme dhe të jenë pjesën e universiteteve më të mira të Kosovës dhe të mbarë Evropës.

Nëse fëmijët tuaj bëhen pjesë e Horizon School, njësia në Lipjan, atëherë ata janë bërë pjesë e suksesit të paevitueshëm. Historia jonë e deritanishme dëshmon për profesionalizmin e shkollën sonë ku raporti i afërt në mes të mësimdhënësve, nxënësve dhe prindërve e bën këtë shkollë të veçantë për nga qasja e mësimdhënies dhe mësim-nxënies.

Nëse zgjedhni shkollën e duhur atëherë keni zgjidhur dilemën më të madhe për arsimin e fëmijës tuaj. Të zgjedhësh një shkollë profesionale siç është Horizon School, çdo gjë është më e lehtë, më e thjeshtë dhe shumë e përpikët. Si institucion që ofron edukimin dhe arsimimin e të gjitha niveleve parauniveristare të shkollimit, praktikojmë edhe mbajtjen e orëve shtesë dhe plotësuese që u mundësojnë nxënësve të aftësohen në lëndë të ndryshme dhe të mos kenë asnjë mangësi në këtë aspekt.

Numri i vogël i nxënësve në klasë është një tjetër tregues i rëndësishëm që e dallon shkollën tonë nga të tjerat. Kjo u mundëson mësimdhënësve t’i kushtojnë kohën e nevojshme secilit nxënës gjatë orës mësimore, e nëse diçka është e paqartë për nxënësit, ata inkurajohen të shtrojnë pyetje për ta qartësuar çdo paqartësi të mundshme.

Të gjithë mësimdhënësit e shkollës sonë janë të kualifikuar dhe të përgatitur profesionalisht për lëndët përkatëse që ligjërojnë, gjë që u mundëson nxënësve të përvetësojnë secilën lëndë. Duke i pasur për bazë të gjitha këto të veçanta që ka shkolla jonë, natyrshëm lindë pyetja: Pse jo Horizon School?