Hapja Solemne e Shkollës

Ceremonia e hapjes së shkollës në Prishtinë dhe kremtimi i 25 vjetorit të themelimit të Gjimnazit Cambridge.

1_11zon1_11zon
2_11zon2_11zon
3_11zon3_11zon
4_11zon4_11zon
5_11zon5_11zon
6_11zon6_11zon
7_11zon7_11zon
8_11zon8_11zon
9_11zon9_11zon
10_11zon10_11zon
11_11zon11_11zon
12_11zon12_11zon
42_11zon42_11zon
13_11zon13_11zon
14_11zon14_11zon
15_11zon15_11zon
16_11zon16_11zon
17_11zon17_11zon
18_11zon18_11zon
19_11zon19_11zon
20_11zon20_11zon
21_11zon21_11zon
22_11zon22_11zon
23_11zon23_11zon
24_11zon24_11zon
25_11zon25_11zon
60_11zon60_11zon
26_11zon26_11zon
27_11zon27_11zon
28_11zon28_11zon
29_11zon29_11zon
30_11zon30_11zon
31_11zon31_11zon
32_11zon32_11zon
33_11zon33_11zon
34_11zon34_11zon
35_11zon35_11zon
36_11zon36_11zon
37_11zon37_11zon
38_11zon38_11zon
39_11zon39_11zon
40_11zon40_11zon
41_11zon41_11zon
43_11zon43_11zon
44_11zon44_11zon
45_11zon45_11zon
46_11zon46_11zon
47_11zon47_11zon
48_11zon48_11zon
49_11zon49_11zon
50_11zon50_11zon
51_11zon51_11zon
52_11zon52_11zon
53_11zon53_11zon
54_11zon54_11zon
55_11zon55_11zon
56_11zon56_11zon
57_11zon57_11zon
58_11zon58_11zon
59_11zon59_11zon

Recommended Posts